Leksaker online
Fri frakt över 300 kr
Snabba leveranser
Handla tryggt med Klarna

Köpvillkor

Köp- och Leveransvillkor

Standardfrakt: Fri frakt när du beställer över 300 kr, annars kostar frakten 39 kr. Välj det utlämningsställe som passar dig bäst i kassan. Notera att paketbox som utlämningsmetod kräver Postnords app och BankID. Produkter i lager levereras normalt inom 3-6 arbetsdagar inom Sverige.

Hemleverans: Du kan också välja att få ditt paket levererat hem till din dörr för 129 kr. Vid hemleverans levereras produkter i lager normalt inom 2-4 arbetsdagar inom Sverige.

Alla paket levereras till dig med PostNord. Läs mer på Postnord hemsida och Följ paketet hela vägen här.

De flesta ordrar hanteras omgående och skickas senast dagen efter. Om du har lagt en order under en kväll eller helg kommer ordern normalt att packas och skickas till dig under nästkommande vardag. I de fall en produkt måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre, detta anges då på sidan.

Om din leverans blir försenad, har du som konsument rätt att häva köpet utan kostnad. Kontakta i så fall vår kundtjänst på info@mickiandfriends.se. För outlösta paket debiteras 250 kr. Vid skador på kartongen vid leveransen, anmäl detta omgående till ditt utlämningsställe när du hämtar ut ditt paket. För att du ska känna dig trygg med din order kontrollvägs samtliga paket vi skickar.

I priserna ingår moms med 25 %. När du har lagt din order och denna bekräftats, kan priserna endast ändras av omständigheter som Micki & Friends inte råder över, exempelvis ändrad moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på priser, specifikation m.m.

I samarbete med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Om du väljer att betala med faktura, har den en förfallotid på 14 dagar. Fakturan skickas till dig från Klarna. Du får alltid en följesedel tillsammans med din beställning. Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du i  villkoren för Klarna Checkout.

Vid köp av varor från oss har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du tog emot produkten. På köp från 1/11 till 24/12 har vi en förlängd ångerrätt fram till 31/1. Du behöver inte ange något skäl till varför du ångrat dig. Om du ångrar ditt köp och vill nyttja ångerrätten, ska du lämna ett klart och tydligt meddelande till oss. Meddelandet ska innehålla ditt namn, adress och eventuellt telefonnummer och e-postadress samt att du önskar nyttja din ångerrätt. Vänligen ange kundnummer eller fakturanummer vid kontakt för snabbast service. När vi har fått ditt meddelande, får du mer information kring hur du returnerar produkten/produkterna. 

Meddelandet skickar du via e-post till info@mickiandfriends.se. 

Det går också bra att skicka ditt meddelande per post till:

Micki & Friends
Industrivägen 7
355 73 Gemla

Om du väljer att skicka meddelande om att du vill nyttja din ångerrätt per post kan du, men måste inte, använda Konsumentverkets standardformulär för utövande av ångerrätten.

Kostnaden för returfrakt, 39 kr, dras av automatiskt från ditt återbetalningsbelopp. Har du en obetald faktura för din order är det viktigt att du själv flyttar fram förfallodatum. Det gör du på klarna.se eller genom att ringa 08-120 120 10.

Du har som kund rätt att reklamera fel i beställd produkt inom skälig tid från det att du upptäckte, eller borde ha upptäckt, eventuellt fel i produkten. Vi rekommenderar att du reklamerar snarast möjligt. Reklamation ska under alla omständigheter ske inom tre år från det att du tog emot produkten. Reklamation kan göras via e-post till info@mickiandfriends.se eller per post till:

Micki & Friends
Industrivägen 7
355 73 Gemla

Vänligen ange kundnummer eller fakturanummer vid kontakt för snabbast service.

Produkten ska i samband med reklamationen returneras till oss på ovan angiven postadress. När produkten returnerats till oss kommer den att undersökas och om vi godkänner reklamationen kommer vi att hantera den i enlighet med bestämmelserna i konsumentköplagen (1990:932) genom att i första hand reparera produkten eller leverera en ny. I förekommande fall kan det istället bli aktuellt med nedsättning av priset eller att vi återbetalar kostnaden för produkten till dig. Vid godkänd reklamation svarar vi för dina fraktkostnader samt eventuella andra kostnader som du har haft till följd av reklamationen. Kostnader för frakt eller andra kostnader med anledning av godkänd reklamation ersätts dock endast mot uppvisande av kvitto. Även om vi godkänner en reklamation är du som kund alltid skyldig att begränsa dina kostnader till följd av reklamationen. Det är således endast försvarliga kostnader som ersätts.

Produkten kommer att undersökas i enlighet med den beskrivning av eventuellt fel som du som kund lämnar i samband med reklamationen. Det är därför viktigt att du lämnar en så utförlig beskrivning som möjligt. Om vi efter undersökning anser att produkten är felfri eller utsatt för yttre åverkan och reklamationen därför inte godkänns, kommer du som kund att debiteras vår kostnad för att undersöka produkten samt fraktkostnad.

Vi på Micki & Friends bryr oss om din personliga integritet.

Denna integritetspolicy beskriver vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Denna integritetspolicy rör all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Micki Leksaker AB:s verksamhet. Då vi bestämmer ändamål och medel med behandlingen av dina personuppgifter, är vi personuppgiftsansvariga. Det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter kring vår hantering av dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
Personuppgifter avser uppgifter som kan direkt eller indirekt hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter:

Namn
Postadress
E-postadress
Telefonnummer
Användarnamn och lösenord
Orderinformation
IP-nummer
Annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss

Vi behandlar dina personuppgifter för intresseanmälningar och förberedande av avtal, administrera våra kundrelationer, hantera reklamationer, leverera varor och tjänster kopplat till avtalet, samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, att vi har en rättslig förpliktelse eller för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

SÅ LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett år efter det att kundförhållandet upphörde.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar.

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

DINA RÄTTIGHETER
Rätt till tillgång
Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att få tillgång till dessa personuppgifter kostnadsfritt en gång per år. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt att bli glömd
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. Om behandlingen grundas på samtycke kan detta när som helst återkallas genom att kontakta företaget.

Rätt till begränsning
Du har i vissa fall rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i de fall de behandlas utifrån vårt berättigade intresse. Vi behöver då påvisa skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Rätt att göra invändningar
Du har när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen om vi som grund för behandlingen angett att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen.

Rätten att klaga
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

INFORMATIONSSKYDD
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t.ex. använder vi kryptering för att skydda uppgifter på mobila enheter och information som överförs via internet. Utifrån ett systematiskt riskhanteringsarbete anpassas införandet av säkerhetsåtgärder i förhållande till riskerna vilket säkerställer ett adekvat skydd. Åtgärder för att förebygga och minimera verkningarna av incidenter som påverkar säkerheten i nätverks- och informationssystem är implementerade.

Medarbetare får endast tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra sitt arbete med hänsyn tagen till de speciella ändamålen.

Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

GOOGLE ANALYTICS
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Google Analytics använder cookies (webbkakor, textfiler som placeras på din dator) för att hjälpa oss att analysera hur du som besökare använder vår sajt.

Informationen som genereras av en sådan cookie genom din användning av sajten, kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av sajten, sammanställa rapporter av aktiviteter på sajten och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på sajten och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs för att göra det enligt lag, eller där en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna sajt, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Som konsument har du, i händelse av tvist, rätt att hänföra tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi har som policy att följa ARN:s rekommendationer. Du kan kontakta ARN via deras hemsida, www.arn.se, eller genom att skicka brev till ARN på adressen:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Du kan också vända dig till EU-kommissionens online-plattform för alternativ tvistelösning.

Är du under 18 år krävs målsmans godkännande för att handla hos oss.